Year 2008
Authors Wang, Yih-Ru
Paper Title 29. Chen-Yu Chiang, Xiao-Dong Wang, Yuan-Fu Liao, Yih-Ru Wang, Sin-Horng Chen, Keikichi Hirose, "Latent Prosody Modeling Of Continuous Mandarin Speech,", Proc. of ICASSP 2007, Honolulu, USA, Vol. IV, pp. 625-628, 2007年03月
Date of Publication 2008-09-24