Emeritus Professor

 Liang, Yew-Wen
 Lin, Ching-An
  • Name: Wang, Yi-Kai
  • Email: ykwang@cn.nctu.edu.tw
  • Office Tel No.: 54355
 Wang, Yi-Kai
Chang, Chi-Yang
Chung, Shyh-Jong
Hsieh, Shih-Fu
Huang, Chia-Chi
Jou, Chi-Cheng Jou
Lin, Chin-Teng
Lin, Sheng-Fuu
TENG, CHING-CHENG
Wang, Chi-Hsu
Wang, Yih-Ru