Year 0000
Authors Li, Yiming
Paper Title Fu-Liang Yang, Di-Hong Lee, Hou-Yu Chen, Chang-Yun Chang, Sheng-Da Liu, Cheng-Chuan Huang, Tang-Xuan Chung, Hung-Wei Chen, Chien-Chao Huang, Yee-Chia Yeo, Yiming Li, Jam-Wem Lee, and Pu Chen, Mong-Song Liang, and Chenming Hu, "5nm-Gate Nanowire FinFET", Digest of Technical Papers of The 2004 Symposium on VLSI Technology (IEEE VLSI 2004), Honolulu, Hawaii, USA, June 15-19, 2004, pp. 196-197. , 2004年06月
Date of Publication 1970-01-01